Axis API

 

Axis API służy do tworzenia wyglądu osi. Przy tworzeniu konfigurowalnej wtyczki będzie można wykorzystać domyślne ustawienia wspólne dla wszystkich tego rodzaju wtyczek, takie jak:

  • kolor osi,
  • czcionkę,
  • kolor tekstu,
  • styl linii osi,
  • widoczne osie (górna, dolna, lewa, prawa),
  • kolor siatki,
  • styl linii siatki,
  • widoczność siatki.

Implementacje