Study Data Backend API

 

Przy pomocy Study Data Backend API można stworzyć backend dla danych narzędzi graficznych stworzonych przy pomocy Study API i naniesionych na wykres, gdzie dane te będą zapisywane i odczytywane przez program.

Implementacje