Data Source API

 

Data Source API służy do tworzenia wtyczek pobierających dane. API to dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj służy do tworzenia kodu odpowiedzialnego za pobieranie danych. Dane mogą być w okresowościach: milisekundowe, sekundowe, minutowe, godzinowe, dzienne, miesięczne i roczne. Drugi rodzaj, służy do tworzenia GUI, przy pomocy którego użytkownik będzie mógł wybrać walor, którego dane chce pobrać. Każda tego typu wtyczka wykorzystuje domyślne GUI, w którym użytkownik musi wpisać ID waloru odpowiednie dla danej wtyczki oraz wybrać okresowość danych.

Implementacje