maj 112013
 

W drugiej wersji beta pogramu Another Charts będą dostępne narzędzia graficzne w formie odwrotnych krzywych trygonometrycznych, tj. arcsin, arctan i arcsec. Podobnie jak w przypadku krzywej tangens, która potrafi bardzo ładnie wyznaczyć datę punktu zwrotnego, tak krzywa arcus tangens ładnie wyznacza poziomy punktów zwrotnych. Parę zrzutów:

Arcus secans

secantoid-inversed1

Arcus sinus

sinusoid-inversed1

Arcus tangens

tangentoid-inversed1 tangentoid-inversed2 tangentoid-inversed3 tangentoid-inversed4 tangentoid-inversed5 tangentoid-inversed6

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)