maj 112013
 

W drugiej wersji beta pogramu Another Charts będą dostępne narzędzia graficzne w formie odwrotnych krzywych trygonometrycznych, tj. arcsin, arctan i arcsec. Podobnie jak w przypadku krzywej tangens, która potrafi bardzo ładnie wyznaczyć datę punktu zwrotnego, tak krzywa arcus tangens ładnie wyznacza poziomy punktów zwrotnych. Parę zrzutów:

Arcus secans

secantoid-inversed1

Arcus sinus

sinusoid-inversed1

Arcus tangens

tangentoid-inversed1 tangentoid-inversed2 tangentoid-inversed3 tangentoid-inversed4 tangentoid-inversed5 tangentoid-inversed6

Sorry, the comment form is closed at this time.