Chart Type API

 

Chart Type API zapewnia możliwość tworzenia własnych typów danych i odpowiadających im rodzajów wykresów. Wszystkie dane wyświetlane w postaci wykresów muszą być trójwymiarowe (czas x cena x wolumen).

Tworząc konfigurowalną wtyczkę, będzie można posłużyć się domyślnymi ustawieniami wspólnymi dla wszystkich tego rodzaju wtyczek, takimi jak:

  • odległość ‚świeczek’ od siebie w pikselach,
  • kolor ‚świeczki’ wzrostowej (zmiana > 0%),
  • kolor ‚świeczki’ spadkowej (zmiana < 0%),
  • kolor ‚świeczki’ neutralnej (zmiana = 0%).

Implementacje