Implementacje Chart Type API

 

W programie wbudowane jest pięć rodzajów wykresów: słupkowy, liniowy, warstwowy, świecowy i OHLC. W wykresach świecowych i OHLC można konfigurować odległości korpusów (świecowy) i ramion (OHLC) od siebie:

Area

Bar

 

Candlestick

Line

OHLC