Implementacje Axis Geometry API

 

Linear

Prosta implementacja skali liniowej.

Logarythmic

Implementacja przekształcająca wartości na skalę logarytmu naturalnego. Dostępne tu są dwa tryby obliczeń:

  • względny,
  • bezwzględny.

W trybie bezwzględnym wartości transformowane są funkcją ln(x-m+1), gdzie m to wartość minimalna. W trybie względnym wartości transformowane są funkcją ln(x). W przypadku osi czasu, x to jest liczba milisekund od 01.01.1970 r. Dlatego może być problem z wykorzystaniem trybu względnego dla danych sprzed tej daty (np. DJIA), ponieważ będą to wartości ujemne.