maj 112013
 
Odwrotne krzywe trygonometryczne

W drugiej wersji beta pogramu Another Charts będą dostępne narzędzia graficzne w formie odwrotnych krzywych trygonometrycznych, tj. arcsin, arctan i arcsec. Podobnie jak w przypadku krzywej tangens, która potrafi bardzo ładnie wyznaczyć datę punktu zwrotnego, tak krzywa arcus tangens ładnie wyznacza poziomy punktów zwrotnych. Parę zrzutów: Arcus secans Arcus sinus Arcus tangens

sie 082012
 
Dlaczego automatyczne systemy transakcyjne mogą być nieskuteczne?

Nie jestem specjalistą w dziedzinie tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych (AST). Będąc uczestnikiem społeczności inwestorów, zauważyłem, że zwolennicy AST pomijają zdobywanie wiedzy na temat rynku i od razu przechodzą do tworzenia AST, którego skuteczność weryfikują na danych historycznych. IMHO jest to niewłaściwe podejście. Zawsze wydawało mi się, że najpierw trzeba poznać reguły, według których kształtują się […]

lip 302012
 
Zniesienia ćwiartkowe vs. zniesienia Fibonacciego

Ze zniesień Fibonacciego uczyniono religię, na którą znalazło się mnóstwo wyznawców. Kiedyś sam się do nich zaliczałem. Zwróćcie uwagę, że w każdym programie do AT narzędzie do nanoszenia ‚zniesień cenowych’ nazywane jest „Fibonacci Retracement”, nawet jeśli w ustawieniach takiego narzędzia można zmienić wartości zniesień. Powyższy wykres mówi wszystko. Zniesienia Fibonacciego są tylko drobną częścią poziomów […]