Funkcjonalności

 
  • zestandaryzowany moduł konfiguracji wtyczek z wielopoziomowymi ustawieniami i możliwością ich nadpisywania:

  • nielimitowane ‘cofnij’ przy nanoszeniu i zmianie pozycji narzędzi graficznych,
  • szybka konwersja danych do dowolnego interwału czasowego:

  • podglądy wykresów po najechaniu myszką na zakładkę danego wykresu:

  • zapis wykresu jako plik graficzny o dowolnym rozmiarze:

Zapisany obraz:

  • logarytmiczny suwak do zmiany zakresu widoczności danych:

  • nielimitowany zakres widoczności danych na wykresie,
  • wyświetlanie wykresów w 3D (czas x cena x wolumen):

  • oś czasu bez możliwości usunięcia czasu nietransakcyjnego,

Proszę się nie zdziwić jeśli wykres intraday będzie wyglądał podobnie do tego:

Taki wykres może się wydawać mało czytelny, ale tu liczy się dokładność. Wyświetlanie danych bez czasu nietransakcyjnego byłoby równoznaczne z usuwaniem luk pomiędzy kolejnymi świeczkami. Bez czasu nietransakcyjnego nie ma mowy o skutecznej i dokładnej analizie czasowej danych giełdowych (zobacz Dlaczego automatyczne systemy transakcyjne mogą być nieskuteczne?).